"Hokkyokusei"The omelette chicken rice,Shinsaibashi